კალმაბენე დრაჟეები / Calmaben Dragees
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002187
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კალმაბენე დრაჟეები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Calmaben Dragees
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Diphenhydramine hydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ დრაჟე №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Dragees 50mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Austria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 06.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: უვადო
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ს.ს. „ჯი-პი-სი“
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 06.05.10
2. აღიარებითი 06.05.10