ტარივიდი / Tarivid®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002179
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტარივიდი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Tarivid®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ofloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ შემოგარსული ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 200mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 03.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 09.08.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“ (საქართველო)
ცვლილება მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები გაუქმდა №487/ო 13.07.2010წ
   
  დაბრუნება