ატროვენტი / Atrovent®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002180
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ატროვენტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Atrovent®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ipratropium Bromide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.25მგ/მლ 20მლ საინჰალაციო ხსნარი ფლაკონში საწვეთურით
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.25mg/ml 2ml Inhalation solution in flacon with dropper
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 03.05.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 12.09.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“ (საქართველო)
კომენტარები გაუქმდა №487/ო 13.07.2010
   
  დაბრუნება