სტიმულოტონი / Stimuloton®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002137
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სტიმულოტონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Stimuloton®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Sertraline
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 50mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 30.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 28.11.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
ცვლილება შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 30.04.10
2. აღიარებითი 30.04.10