ვესელ დუე ეფი / VESSEL DUE® F
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002111
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვესელ დუე ეფი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) VESSEL DUE® F
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Sulodexidum
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ):
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 250LSU #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 20.03.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმდა №487/ო 13.07.2010