კლოტრიმაზოლი GSK / CLOTRIMAZOLUM GSK
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002109
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კლოტრიმაზოლი GSK
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CLOTRIMAZOLUM GSK
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Clotrimazolum
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ/გ 20გ კრემი ალუმინის ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Cream 20g 10mg/g in tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.03.2014
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტო
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმება №487/ო 13.07.2010
   
  დაბრუნება