ნაკომი / Nakom
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002107
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნაკომი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Nakom
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Levodopa/Carbidopa
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 250მგ/25მგ ტაბლეტი №100
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 250mg25mg #100
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.06.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „იმპექსფარმი“
ცვლილება "ბრძ#02-1219/ო 16.11.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Nakom® 250 mg/25 mg, 250მგ/25მგ ტაბლეტი №100 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Lek Pharmaceuticals d.d. (სლოვენია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Lek Pharmaceuticals d.d. (სლოვენია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.06.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 26.04.10
2. აღიარებითი 26.04.10
1. აღიარებითი 16.11.11
2. აღიარებითი 16.11.11
3. აღიარებითი 16.11.11
4. აღიარებითი 16.11.11