კო-რენიტეკი / CO-RENITEC®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002105
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კო-რენიტეკი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CO-RENITEC®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: comb. Drug (Enalapril maleate/Hydrochlorothiazide)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20მგ/12.5მგ ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 20mg/12.5mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: The Netherlands
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.02.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „გრინლაინ ჰელსი“
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 26.04.10