იმიგრანი / IMIGRAN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002100
სავაჭრო დასახელება (ქართ) იმიგრანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) IMIGRAN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Sumatriptan
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ შემოგარსული ტაბლეტი №2
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 50mg #2
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 26.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.10.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
ცვლილება შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 26.04.10
2. აღიარებითი 26.04.10