კალციუმის გლუკონატი სტაბილიზებული / CALCIUM GLUCONATE STABILISATE
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001991
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კალციუმის გლუკონატი სტაბილიზებული
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CALCIUM GLUCONATE STABILISATE
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Calcium Gluconate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 100 მგ/მლ 10მლ ი.მ და ი.ვ საინექციო ხსნარი ამპულა №10 (პვქ ბლისტერულ შეფუთვაში)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 100mg/ml 10ml for I.M and I.V. injection in ampoules #10 (in PVC Blister)
მწარმოებელი ქვეყანა: Ukraine
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.04.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს იბერი +
ცვლილება I რიგის „ბ“ ტიპის ცვლილება _ უმნიშვნელი ცვლილებები ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში (კონტეინერის ხარისხოვრივი ცვლილება - დამატება).
კომენტარები