სალბუტამოლი / SALBUTAMOL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001988
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სალბუტამოლი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SALBUTAMOL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: SALBUTAMOL
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2მგ/5მლ 100მლ სიროფი ნარინჯისფერ მინის ფლაკონში საზომი ჭიქით
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Syrup 2mg/5ml 100ml in orange glass flacon with measuring cup
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 07.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.09.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება "07.02.2011 I რიგის ა ტიპის ცვლილება - აქტიური სუბსტანციის მწარმოებლის ცვლილება; ფარმაცევტული პროდუქტის შენახვის პირობების ჩანაწერის კორექტირება; I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - დამხმარე ნივთიერებების სპეციფიკაციის ცვლილება; ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება; II რიგის ცვლილება - წარმოების ადგილის ცვლილება; ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის ცვლილება(შემცირება) "
ცვლილება I რიგის „ა“ და „ბ“ ტიპის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების ცვლილება, შენახვის პირობების ცვლილება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
ცვლილება "01.03.2011 1. უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: 1.3. SALBUTAMOL HASCO 2მგ/5მლ 100მლ სიროფი ფლაკონში მწარმოებელი - PPF HASCO-LEK (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 26.09.2011 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 01.03.11
1. 07.02.11
2. 07.02.11