ნატრიუმის ქლორიდის იზოტონური ხსნარი / Isotonic Sodium Chloride Solution
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002050
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნატრიუმის ქლორიდის იზოტონური ხსნარი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Isotonic Sodium Chloride Solution
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.9% 500მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარი პოლიეთილენის ფლაკონში №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 0.9% Solution 500ml for I.V. Infusion in polyethylene vial #1
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 28.10.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
აქტავისის წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება – ცვლილება წარმოების ლიცენზიაში და შეფუთვის მარკირების ცვლილება.
კომენტარები
   
1. 15.04.10
2. 15.04.10