ლოკოიდი ლიპოკრემი / LOCOID LIPOCREAM®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002037
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლოკოიდი ლიპოკრემი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) LOCOID LIPOCREAM®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Hydrocortisone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0,1% 30გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Cream 30g 0,1% for external use in tube
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.12.2014
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტო
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასტელას წარმომადგენელი დ. კუპრაშვილი
ცვლილება II რიგის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის ფორმის ცვლილება (დამატება).
ცვლილება "ბრძ№ 02-1099/ო 11.07.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Locoid Lipocream® 0,1%, 0,1% 30გ გარეგანი გამოყენების კრემი ტუბში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Astellas Pharma Europe B.V. (ჰოლანდია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Astellas Pharma Europe B.V. (ჰოლანდია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 02.12.2014 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 11.07.12
2. აღიარებითი 11.07.12
3. აღიარებითი 11.07.12
4. აღიარებითი 11.07.12
5. აღიარებითი 11.07.12