კრაინონი / CRINONE
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002030
სავაჭრო დასახელება (ქართ) კრაინონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) CRINONE
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Progesterone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 8% 1.125გ ვაგინალური გელი წინასწარ შევსებულ აპლიკატორში №15
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 8% Vaginal gel 1.125g in pre-filled applicators #15
მწარმოებელი ქვეყანა: Great Britain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია მედიალის წარმომადგენელი ილია კუჭავა
ცვლილება "ბრძ#02-620/ო 20.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Crinone® 8%, 8% 1.125გ ვაგინალური გელი წინასწარ შევსებულ აპლიკატორში №15 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Fleet Laboratories Ltd (დიდი ბრიტანეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Serono Pharmaceuticals Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - დიდი ბრიტანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - საქართველო შპს „მედიალ დ&პ შვეიცარია“ წარმომადგენლობითი ოფისი რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 15.04.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 20.07.11
2.აღიარებითი 20.07.11