ოვიტრელი / OVITRELLE
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002031
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ოვიტრელი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) OVITRELLE
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Choriogonadotropin alfa
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 250მკგ/0,5მლ 0.5მლ კანქვეშ შესაყვანი ხსნარი მზა შპრიცში №1
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 250mcg/0,5ml 0,5ml for S/C injection in pre-filled syring
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპანია მედიალის წარმომადგენელი ილია კუჭავა
კომენტარები
   
1. 15.04.10
2. 15.04.10