ფირმაგონი / FIRMAGON
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002020
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფირმაგონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) FIRMAGON
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Degarelix
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): კანქვეშ შესაყვანი 20მგ/მლ კონცენტრაციის მქონე საინექციო ხსნარის მოსამზადებელი ფხვნილი 80მგ ფლაკონში №1 + გამხსნელი: 6მლ საინექციო წყალი ფლაკონში №1 + ერთჯერადი შპრიცი №1 + ნემსი №2 შეფუთვაში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 80mg for solution 20mg/ml concentration for S/C injection in vial #1 + solvent: 6ml water for injection in vial #1 + pre-filled syring #1+ needles #2
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ფერინგ ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 15.04.10
2. 15.04.10
3. 15.04.10