ტრაქტოცილი / TRACTOCILE
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002023
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტრაქტოცილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) TRACTOCILE
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Atosiban
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 7,5მგ/მლ (37,5მგ/5მლ) 5მლ ი.ვ. საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებელი კონცენტრატი ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Concentrate for preparation of solution 7,5mg/ml (37,5mg/5ml) 5ml for I.V. infusion in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ფერინგ ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
კომენტარები
   
  დაბრუნება