ტრაქტოცილი / TRACTOCILE
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002022
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ტრაქტოცილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) TRACTOCILE
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Atosiban
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 7,5მგ/მლ (6,75მგ/0,9მლ) 0,9მლ ი.ვ. საინექციო ხსნარი ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 7,5mg/ml (6,75mg/0,9ml) 0,9ml for I.V. injection in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 15.04.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ფერინგ ფარმაცევტიკალსის წარმომადგენლობა
კომენტარები
   
  დაბრუნება