რითმონორმი / Rytmonorm
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001760
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რითმონორმი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Rytmonorm
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Propafenone Hydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 150მგ აპკით შემოგარსული ტაბლეტი №50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): 150mg film-coated tablets #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.09.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასპიფორ ლტდ
ცვლილება "ბრძ№ 02-633/ო 25.04.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rytmonorm® 150 mg, 150მგ შემოგარსული ტაბლეტი №50 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება "ბრძ№02-179/ო 07.02.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rytmonorm® 150, 150მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი №20 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. (პოლონეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება 15.04.10 I რიგის ცვლილება – ფარმაცევტული პროდუქტის გამოყენების ინსტრუქციის კორექცია
ცვლილება "ბრძ#02-620/ო 20.07.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rytmonorm®, 150მგ შემოგარსული ტაბლეტი №50 მწარმოებელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება "11.01.12 ბრძ№02-36/o უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rytmonorm 150 mg comprimidos recubiertos, 150მგ შემოგარსული ტაბლეტი №60 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott Laboratories, S.A. (ესპანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ესპანეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "ბრძ№ 02-373/ო 13.03.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rytmonorm®, 150მგ შემოგარსული ტაბლეტი №50 მწარმოებელი - Abbott GmbH & Co.KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott GmbH & Co.KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1221/ო 06.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rytmonorm® 150 mg, 150მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №30 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების და შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1221/ო 06.08.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Rytmonorm® 150 mg, 150მგ გარსით დაფარული ტაბლეტი №50 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Abbott GmbH & Co. KG (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.09.2013 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.აღიარებითი 20.07.11
1. აღიარებითი 11.01.12
2. აღიარებითი 11.01.12
3. აღიარებითი 11.01.12
4. აღიარებითი 11.01.12
1. 22.02.10
2. 22.02.10
1. აღიარებითი 07.02.12
2. აღიარებითი 07.02.12
1. აღიარებითი 13.03.12
2. აღიარებითი 13.03.12
3. აღიარებითი 13.03.12
4. აღიარებითი 13.03.12
1. აღიარებითი 25.04.12
2. აღიარებითი 25.04.12
3. აღიარებითი 25.04.12
4. აღიარებითი 25.04.12