მეტიპრედი / Metypred
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002015
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მეტიპრედი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Metypred
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Methyprednisolone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 4მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 4mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Finland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.11.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმდა №487/ო 13.07.2010წ
   
  დაბრუნება
1
2