ვეროშპირონი / VEROSPIRON®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002010
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვეროშპირონი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) VEROSPIRON®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Spironolactone
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 25mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 03.11.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმდა ბრძ№13.07.2010წ
   
  დაბრუნება
1
2