მიკოსისტი / MYCOSYST®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002012
სავაჭრო დასახელება (ქართ) მიკოსისტი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) MYCOSYST®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Fluconazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 50მგ კაფსულა №7
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 50mg #7
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 02.12.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმდა ბრძ№487/ო 13.07.2010წ
   
  დაბრუნება
1
2