რექსეტინი / REXETIN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002011
სავაჭრო დასახელება (ქართ) რექსეტინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) REXETIN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Paroxetin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 20mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Hungary
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 26.09.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „გრინლაინ ჰელსი“
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 14.04.10