ბისეპტოლი 120 / BISEPTOL® 120
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002008
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბისეპტოლი 120
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) BISEPTOL® 120
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Sulfamethoxazole+Trimethoprim
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 120მგ ტაბლეტი №20
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 120mg #20
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 01.06.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმდა ბრძ№487/ო 13.07.2010წ
   
1
2