ატორისი / Atoris®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002006
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ატორისი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Atoris®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Atorvastatine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ შემოგარსული ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 10mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Slovenia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 14.01.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმდა ბრძ№487/ო 13.07.2010წ
   
1
2