გლუკოფაჟი / GLUCOPHAGE ®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002005
სავაჭრო დასახელება (ქართ) გლუკოფაჟი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) GLUCOPHAGE ®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Metformin HCL
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1000მგ გარსიანი ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 1000mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 12.09.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმდა ბრძ№487/ო 13.07.2010წ
   
  დაბრუნება
1
2