ატარაქსი / ATARAX
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002014
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ატარაქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ATARAX
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Hydroxyzine hydrochloride
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25მგ შემოგარსული ტაბლეტი №25
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 25mg #25
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 04.05.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმდა ბრძ№487/ო 13.07.2010წ
   
  დაბრუნება
1
2