ერიუსი / AERIUS
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-002013
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ერიუსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) AERIUS
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Desloratadine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5მგ შემოგარსული ტაბლეტი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 5mg #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Belgium
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 14.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.05.2013
გაცემის რეჟიმი ურეცეპტო
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ნიკოლოზ შარიქაძე
კომენტარები გაუქმდა ბრძ№487/ო 13.07.2010წ
   
  დაბრუნება
1
2