ლაციპილი / Lacipil
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001962
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ლაციპილი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Lacipil
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: _ (Lacidipin)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 4მგ ტაბლეტი №14
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 4mg #14
მწარმოებელი ქვეყანა: Poland
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 06.04.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 16.06.2010
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 2010-04-06
2. აღიარებითი 2010-04-06