ზინაცეფი / Zinacef®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001907
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზინაცეფი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Zinacef®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: cefuroxime
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 750მგ ფხვნილი ი.ვ. და ი.მ. საინიექციო ხსნარის მოსამზადებლად ფლაკონი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Powder 750mg for solution for I.V and I.M. injection in vial #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 29.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.10.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ფ/პ ნიკოლოზ შარიქაძე
ცვლილება შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების და მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით
კომენტარები გაუქმდა №487/ო 13.07.2010
   
  დაბრუნება