ბრექსინი 20მგ -ტაბლეტები / Brexin® 20mg - Tabletten
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001900
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბრექსინი 20მგ -ტაბლეტები
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Brexin® 20mg - Tabletten
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Piroxicam-beta-cyclodextrin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 20მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 20mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Austria
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.06.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება " ბრძ№53/ო 24.01.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Brexin® 20mg – Tabletten 20 მგ ტაბლეტი №10 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Torrex Chiesi Pharma GmbH (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ავსტრია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.06.2012 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-743/ო 15.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Brexin® 20 mg – Tabletten, 20მგ ტაბლეტი №30 მწარმოებელი - Chiesi Pharmaceuticals GmbH (ავსტრია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Chiesi Pharmaceuticals GmbH (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ავსტრიის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.06.2012 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-743/ო 15.05.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Brexin® 20 mg – Tabletten, 20მგ ტაბლეტი №10 ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვაში რაოდენობის ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Chiesi Pharmaceuticals GmbH (ავსტრია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Chiesi Pharmaceuticals GmbH (ავსტრია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ავსტრიის რესპუბლიკა ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - სს „ჯი-პი-სი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 30.06.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1
2
1. აღიარებითი 24.01.11
2. აღიარებითი 24.01.11
1. აღიარებითი 15.05.12
2. აღიარებითი 15.05.12
3. აღიარებითი 15.05.12