ჰეპარინ სოდიკ პანფარმა / HEPARINE SODIQUE PANPHARMA
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001895
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ჰეპარინ სოდიკ პანფარმა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) HEPARINE SODIQUE PANPHARMA
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Heparin sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25.000 სე/5მლ 5მლ ი.ვ საინექციო ხსნარი ფლაკონი №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 25.000IU/5ml 5ml for I.V. injection in vial #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 01.06.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
სს ჯი-პი-სი
ცვლილება "15.07.10 დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება საფრანგეთი,ს.ს. „ჯი-პი-სი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა: 01.06.2011 :
კომენტარები
   
1
2
3
1. აღიარებითი 15.07.10
2. აღიარებითი 15.07.10