სომაზინა / SOMAZINA
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001891
სავაჭრო დასახელება (ქართ) სომაზინა
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) SOMAZINA
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Citicoline
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 30 მლ პერორალური ხსნარი მინის ფლაკონში შპრიც-დოზატორთან ერთად
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Oral solution 30ml in glass flacon with syring-dosator
მწარმოებელი ქვეყანა: Spain
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 25.12.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
კომპ. მედიალის წარმომად. ილია კუჭავა
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება - პირველადი და მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.03.10
2. 22.03.10