ნიზორალი / Nizoral ®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001889
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნიზორალი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Nizoral ®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Ketoconazole
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200 მგ ტაბლეტი №10 და №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 200mg #10 and #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Italy
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 11.04.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
იანსენ ფარმაცევტიკალი
ცვლილება "ბრძ#02-811/ო 31.08.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Nizoral 200 mg tabletta, 200მგ ტაბლეტი №10 ფარმაცევტული პროდუქტის სავაჭრო დასახელების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Janssen-Cilag S.p.A. (იტალია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Janssen-Cilag Kft (უნგრეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - უნგრეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს “ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.04.2012 "
ცვლილება I რიგის „ა“ ტიპის ცვლილება _ სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელის ცვლილება და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში, პირველადი შეფუთვის მარკირების, მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება.
ცვლილება "02-216/ო 18.04.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Nizoral®, 200მგ ტაბლეტი №30 მწარმოებელი - Janssen-Cilag S.p.A. (იტალია) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი ან/და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - Johnson & Johnson D.O.O. (სლოვენია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.04.2012 "
ცვლილება "ბრძ№02-1161/ო 01.11.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Nizoral® 200 mg, 200 მგ ტაბლეტი №10 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Terapia SA (რუმინეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Terapia SA (რუმინეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 11.04.2012 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 18.04.11
2. აღიარებითი 18.04.11
3. აღიარებითი 18.04.11
1. 22.03.10
2. 22.03.10
1.აღიარებითი 31.08.2011
2.აღიარებითი 31.08.2011
1. აღიარებითი 01.11.11
21. აღიარებითი 01.11.11
31. აღიარებითი 01.11.11
41. აღიარებითი 01.11.11