ჰემომექსი S™ / HemoMex S™
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001885
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ჰემომექსი S™
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) HemoMex S™
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Dammarane Sapogenins (Ginseng Sapogenins)
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 150 მგ კაფსულა №75 ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Capsules 150mg #75 in flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Canada
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ალექსანდრა იუ სუნა
კომენტარები გაუქმდა ბრძ#02-1086/ო 18.10.2011
   
  დაბრუნება