ფრაქსიპარინი / Fraxiparine
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001874
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფრაქსიპარინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Fraxiparine
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nadroparin Calcium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 7 600 ს.ე. ანტიXa/0.8მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინექციო ხსნარი გრადუირებულ წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 7 600 I.U. AntiXa/0.8ml for subcutaneus and intravascular graduated pre-filled syringes #10
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ#02-902/ო 23.09.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine, 7 600 ს.ე. ანტიXa/0,8მლ კანქვეშ შესაყვანი საინიექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.03.10
2. 22.03.10
3. 22.03.10
1. აღიარებითი 23.09.11
2. აღიარებითი 23.09.11
3. აღიარებითი 23.09.11