ფრაქსიპარინი / Fraxiparine
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001871
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფრაქსიპარინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Fraxiparine
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nadroparin Calcium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 2 850 ს.ე. ანტიXa/0.3მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 2 850 I.U. AntiXa/0.3ml for subcutaneus and intravascular injection in single dose pre-filled syringes # 10
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ№ 02-1430/ო 27.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine, 2 850 ს.ე. ანტიXa/ 0.3მლ კანქვეშ შესაყვანი საინიექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება №02-71/ო 16.03.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine 2850 ს.ე. ანტი Xa/0.3მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინიექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი ან/და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - GlaxoSmithKline Latvia SIA (ლატვია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - გიორგი ქავთარაძე რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015
ცვლილება "ბრძ№114/ო 14.02.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine 2850ს.ე. ანტიXa/0.3მლ კანქვეშ და ინტრავასკულარულად შესაყვანი საინექციო ხსნარი წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - GlaxoWellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-50/ო 14.03.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Fraxiparine®, 2 850 ს.ე. ანტიXa/ 0.3მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინიექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - GlaxoWellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - GlaxoSmithKline Export Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გეა“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ#02-902/ო 23.09.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine, 2 850 ს.ე. ანტიXa/0,3მლ კანქვეშ შესაყვანი საინიექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-995/ო 26.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine, 2850 ს.ე. ანტი-ფაქტორი Xa/0,3მლ 0,3მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 14.02.11
2. აღიარებითი 14.02.11
1. აღიარებითი 14.03.11
2. აღიარებითი 14.03.11
3. აღიარებითი 14.03.11
1. აღიარებითი 16.03.11
2. აღიარებითი 16.03.11
1. 22.03.10
2. 22.03.10
3. 22.03.10
1. აღიარებითი 23.09.11
2. აღიარებითი 23.09.11
3. აღიარებითი 23.09.11
1. აღიარებითი 27.12.11
2. აღიარებითი 27.12.11
4. აღიარებითი 27.12.11
3. აღიარებითი 27.12.11
5. აღიარებითი 27.12.11