ფრაქსიპარინი / Fraxiparine
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001872
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფრაქსიპარინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Fraxiparine
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nadroparin Calcium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 3 800 ს.ე. ანტიXa/0.4მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 3 800 I.U. AntiXa/0.4ml for subcutaneus and intravascular injection in single dose pre-filled syringes # 10
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ#02-902/ო 23.09.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine, 3 800 ს.ე. ანტიXa/0,4მლ კანქვეშ შესაყვანი საინიექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№02-50/ო 14.03.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Fraxiparine®, 2 850 ს.ე. ანტიXa/ 0.3მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინიექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - GlaxoWellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის მფლობელი/სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი და რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტი - GlaxoSmithKline Export Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გეა“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№114/ო 14.02.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine 3800ს.ე. ანტიXa/0.4მლ კანქვეშ და ინტრავასკულარულად შესაყვანი საინექციო ხსნარი წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - GlaxoWellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-995/ო 26.06.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine, 3800 ს.ე. ანტი-ფაქტორი Xa/0,4მლ 0,4მლ კანქვეშ შესაყვანი საინექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-1430/ო 27.12.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine, 3 800 ს.ე. ანტიXa/ 0.4მლ კანქვეშ შესაყვანი საინიექციო ხსნარი ერთდოზიან წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Limited (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.03.10
1. აღიარებითი 14.02.11
2. აღიარებითი 14.02.11
1. აღიარებითი 14.03.11
2. აღიარებითი 14.03.11
3. აღიარებითი 14.03.11
2. 22.03.10
3. 22.03.10
1. აღიარებითი 23.09.11.
2. აღიარებითი 23.09.11
3. აღიარებითი 23.09.11
1. აღიარებითი 27.12.11
2. აღიარებითი 27.12.11
3. აღიარებითი 27.12.11
4. აღიარებითი 27.12.11
5. აღიარებითი 27.12.11