ფრაქსიპარინი / Fraxiparine
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001873
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფრაქსიპარინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Fraxiparine
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Nadroparin Calcium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 5 700 ს.ე. ანტიXa/0.6მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინექციო ხსნარი გრადუირებულ წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 5 700 I.U. AntiXa/0.6ml for subcutaneus and intravascular graduated pre-filled syringes #10
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.03.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
გლაქსოსმიტკლაინის წარმომადგენლობა
ცვლილება "ბრძ#02-713/ო 11.08.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: 1.13. Fraxiparine, 5 700 ს.ე. ანტი-ფაქტორი Xa/0,6მლ კანქვეშ და ინტრავასკულარულად შესაყვანი საინექციო ხსნარი გრადუირებულ წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Wellcome Production (საფრანგეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - რუმინეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „იმპექსფარმი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ№114/ო 14.02.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine 5700ს.ე. ანტიXa/0.6მლ კანქვეშ და ინტრავასკულარულად შესაყვანი საინექციო ხსნარი წინასწარ შევსებულ შპრიცში №10 მწარმოებელი - GlaxoWellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Glaxo Group Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
ცვლილება "ბრძ#02-1130/ო 26.10.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Fraxiparine®, 5 700 ს.ე. ანტიXa/ 0.6მლ კანქვეშ და ინტრავასკულურად შესაყვანი საინიექციო ხსნარი გრადუირებული წინასწარ შევსებული შპრიცი №10 მწარმოებელი - GlaxoWellcome Production (საფრანგეთი) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - GlaxoSmithKline Export Ltd (დიდი ბრიტანეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - პოლონეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - გიორგი ქავთარაძე რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 22.03.2015 "
კომენტარები
   
1. აღიარებითი 14.02.11
2. აღიარებითი 14.02.11
1.აღიარებითი 11.08.2011
2.აღიარებითი 11.08.2011
3.აღიარებითი 11.08.2011
1. აღიარებითი 26.10.11
2. აღიარებითი 26.10.11
3. აღიარებითი 26.10.11
1. 22.03.10
2. 22.03.10
3. 22.03.10