ათეროქსი / ATEROKS®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001767
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ათეროქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) ATEROKS®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Atorvastatin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 10მგ ტაბლეტი №30
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 10mg #30
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 24.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 10.11.2013
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასფარმას წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგის ა ტიპის ცვლილება - ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილება და შესაბამისი ცვლილება შეფუთვა-მარკირებაზე და ინსტრუქციაში.
ცვლილება 01.02.2011 I რიგის ბ ტიპის ცვლილება - არააქტიური სუბსტანციის ცვლილება, შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში
კომენტარები
   
1. 01.02.11
2. 01.02.11