ფენადიაზეპინი / FENADIAZEPIN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001674
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ფენადიაზეპინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) FENADIAZEPIN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Bromdyhydrochlorphenylbenzodyazepin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 1 მგ ტაბლეტი №50
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 1mg #50
მწარმოებელი ქვეყანა: Russia
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 08.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 08.02.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი (ფორმა №2)
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს საბა
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1.