ბენევრონი B / Benevron B
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001738
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ბენევრონი B
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Benevron B
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Comb. Drug
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 4 მლ ი.მ. საინექციო ხსნარი ამპულა №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 4ml for I.M injection in ampoules #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Romania
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 22.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 22.02.2015
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ვორლდ მედიცინის წარმომადგენლობა
ცვლილება 15.03.2010 I რიგის „ბ“ ტიპის ცვლილება - უმნიშვნელო ცვლილებები ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. 22.02.10
2. 22.02.10