ვიგანტოლი OIL / Vigantol® OIL
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001833
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ვიგანტოლი OIL
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Vigantol® OIL
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Cholecalciferol
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 0.5მგ/მლ 10მლ შიგნით მისაღები ზეთოვანი ხსნარი, წვეთები ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Oral drops, solution 0.5mg/ml 10ml in flacon
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 11.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 05.05.2014
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
შპს გრინლაინ ჰელსი
ცვლილება სამკურნალო საშუალების სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით
ცვლილება "ბრძ#02-1187/ო 04.11.2011 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Vigantol® Oel, 0.5მგ/მლ 10მლ შიგნით მისაღები ზეთოვანი ხსნარი, წვეთები ფლაკონში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Merck KGaA (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Merck KGaA (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 13.05.2014 "
ცვლილება "ბრძ№ 02-509/ო 04.04.2012 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Vigantol® Oil, 0.5მგ/მლ 10 მლ შიგნით მისაღები ზეთოვანი ხსნარი, წვეთები ფლაკონში მწარმოებელი - Merck KGaA (გერმანია) პროდუქტის ლიცენზიის მფლობელი - Merck KGaA (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 13.05.2014 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1
2
1. აღიარებითი 04.11.11
2. აღიარებითი 04.11.11
1. აღიარებითი 04.04.12
2. აღიარებითი 04.04.12
3. აღიარებითი 04.04.12