აველოქსი / Avelox®
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001702
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აველოქსი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Avelox®
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Moxyfloxacin
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 400მგ შემოგარსული ტაბლეტი №5
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Coated tablets 400mg #5
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.02.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 17.05.2011
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
baier Sering farmas warmomadgenloba
ცვლილება II რიგის ცვლილება - გამოყენების ჩვენების დამატება.
ცვლილება "11.03.10უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: მწარმოებელი: Bayer HealthСare AG (გერმანია) პროდუქტის რეალიზაციაზე ავტორიზაციის მქონე პირი: SOPHARMA TRADING JSC (ბულგარეთი) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე: ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი: შპს ”გრინლაინ ჰელსი” შეტყობინების მოქმედების ვადა: 17.05.2011
ცვლილება "02-114/o 24.03.11 უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება:Avelox® 400 mg 400მგ შემოგარსული ტაბლეტი №5 ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილების გათვალისწინებით მწარმოებელი - Bayer Schering Pharma AG (გერმანია) სახელმწიფო რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ლატვია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ რეგისტრაციის მოქმედების ვადა - 17.05.2011
ცვლილება "ბრძ№18/ო 11.01.2011წ უწყებრივ რეესტრში დაემატოს საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებულ შემდეგ ფარმაცევტულ პროდუქტებს განსხვავებული შეფუთვა-მარკირება: Avelox® 400მგ შემოგარსული ტაბლეტი №5 მწარმოებელი - Bayer HealthCare A.G. (გერმანია) სახელმწიფო, რომლის ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე - ბულგარეთი ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი - შპს „გრინლაინ ჰელსი“ შეტყობინების მოქმედების ვადა - 17.05.2011 "
კომენტარები
   
  დაბრუნება
1. აღიარებითი 11.03.10
2. 1. აღიარებითი 11.03.10
1. აღიარებითი 11.01.11
2. აღიარებითი 11.01.11
1. აღიარებითი 24.03.11
2. აღიარებითი 24.03.11