ზამიკანი / Zamikan
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001789
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ზამიკანი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Zamikan
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Amikacin sulfate
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ ი.მ./ი.ვ. საინექციო ხსნარი 2მლ ფლაკონში
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solution 500mg 2ml for I.M/I.V. injection in vial
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 23.03.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასფარმას წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგი „ა“ ტიპის ცვლილება - ცვლილებები წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება) და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება