აზროცინი 500 / AZROSIN 500
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001788
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აზროცინი 500
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) AZROSIN 500
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Azithromycine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 500მგ ტაბლეტი №3
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Tablets 500mg #3
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 23.03.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასფარმას წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგი „ა“ ტიპის ცვლილება - ცვლილებები წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება) და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება