აზროცინი / AZROSIN
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#: #r-001791
სავაჭრო დასახელება (ქართ) აზროცინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) AZROSIN
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: Azithromycine
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 200მგ/5მლ 15მლ სუსპენზიის მოსამზადებელი ფხვნილი ფლაკონში (პედიატრიული ფორმა) + 7.5მლ გამხსნელი გასუფთავებული წყალი + დოზირებული პიპეტი + საზომი კოვზი
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ):
მწარმოებელი ქვეყანა: Turkey
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 02.03.2010
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 23.03.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტი
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ასფარმას წარმომადგენლობა
ცვლილება I რიგი „ა“ ტიპის ცვლილება - ცვლილებები წარმოების ლიცენზიაში (მწარმოებლის სახელწოდების ცვლილება) და შესაბამისი ცვლილება ინსტრუქციაში.
კომენტარები
   
  დაბრუნება