დიკლო-დენკ 75 საინექციო / Diclo-Denk 75 Injection
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) დიკლო-დენკ 75 საინექციო
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) Diclo-Denk 75 Injection
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: diclofenac sodium
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): 25მგ/მლ 3 მლ საინიექციო ხსნარი ამპულაში # 10
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): Solutio for injection 25mg/ml 3ml #10
მწარმოებელი ქვეყანა: Germany
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 21.03.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.04.2012
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება I რიგის “ა” ტიპის ცვლილება – წარმოების ლიცენზიაში ცვლილება
კომენტარები
   
  დაბრუნება