ნოლიპრელი ფორტე არგინინი / NOLIPREL FORTE Arginine
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნოლიპრელი ფორტე არგინინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) NOLIPREL FORTE Arginine
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: perindopril+indapamide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "5მგ/1,25მგ აპკით დაფარული ტაბლეტი #30"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "5mg/1,25mg film-coated tabletes #30"
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.11.2009
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "I და II რიგის ცვლილება - მარილოვანი ფუძის ცვლილება, პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირების ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება