ნოლიპრელი არგინინი / NOLIPREL Arginine
სახელმწიფო რეგისტრაციის ნომერი#:
სავაჭრო დასახელება (ქართ) ნოლიპრელი არგინინი
სავაჭრო დასახელება (ინგლ) NOLIPREL Arginine
საერთაშორისო დასახელება / აქტიური ნივთიერება: perindopril+indapamide
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ქართ): "2,5მგ/0,625მგ აპკით დაფარული ტაბლეტი #30"
ფორმა/დოზა/კონცენტრაცია/შეფუთვის რაოდენობა (ინგ): "2,5mg/0,625mg film-coated tabletes #30"
მწარმოებელი ქვეყანა: France
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი: 15.09.2008
რეგისტრაციის მოქმედების ვადა: 30.11.2009
გაცემის რეჟიმი რეცეპტით
დაინტერესებული პირი:
(საქართველოში რეგისტრაციის მაძიებელი სუბიექტი)
ცვლილება "I და II რიგის ცვლილება - მარილოვანი ფუძის ცვლილება, პირველადი და მეორეული შეფუთვა-მარკირების ცვლილება"
კომენტარები
   
  დაბრუნება